دغدغه ایران

ایران برای توسعه پایدار به عقلانیت جوهری نیازمند است.

دغدغه ایران

ایران برای توسعه پایدار به عقلانیت جوهری نیازمند است.

دغدغه ایران
حق داریم ایده‌‌های‌مان را درباره کشوری که از آن ماست بیان کنیم، به پایداری بقا و ارتقای آن بیندیشیم، و زندگی بهتری مطالبه کنیم. مکلفیم به فکر ایران باشیم و آن‌را آباد و آزاد بخواهیم. باید به قضاوت تاریخ درباره خود بیندیشیم، و کاری کنیم درخور سرزمین و مردمان تمدنی تاریخی، پیش از آن‌که ضعف عقلانیت ما را عبرت تاریخ سازد.
محتوای این وبلاگ از طریق این کانال تلگرام هم در دسترس است. https://telegram.me/fazeli_mohammad

من دانشآموخته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران هستم که بعد از پایان دوره کارشناسی به تحصیل جامعهشناسی پرداختم و در سال 1386 از دانشگاه تربیت مدرس تهران در رشته جامعهشناسی سیاسی فارغالتحصیل شدم. سالهای 1386 تا 1390 را در دانشگاه مازندران به عنوان استادیار جامعهشناسی گذراندم و از سال 1391 تا 1392 در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت تحقیقاتی انجام دادم. شهریور 1392 برای همکاری در مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری دعوت شدم و از آن تاریخ تاکنون نیز این همکاری ادامه داشته است. از شهریور 1393 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران هستم.